top of page
Image by Lucrezia Carnelos

KURS ZAWODOWY :
KYNOTERPEUTA/ DOGOTERAPEUTA

czas trwania:

150 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1. Kynoterapia:
- rodzaje zajęć kynoterapeutycznych
- rola i zadania kynoterapii

- wpływ psa na pacjentów i uczestników zajęć
- międzynarodowe standardy pracy
- tworzenie scenariuszy zajęć i procedur

- kynoterapia w rehabilitacji ruchowej

- kynoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

- kynoterapia w terapii SI