REGULAMIN KURSÓW I USŁUG

 

1. Warunkiem każdorazowo korzystania z kursów, pozostałych usług i promocji jest akceptacja poniższego regulaminu.

 

2. Podmiotem prowadzącym (organizatorem) jest firma „Łapa w Dłoń-Centrum Szkoleń Zoologicznych i Edukacji Ustawicznej”.
 

3. Użytkownikiem serwisu i uczestnikiem kursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia (w przypadku kursów zawodowych jak Kynoterapeuta czy Zoopsycholog rekomendujemy wykształcenie min. średnie) oraz pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczane są również młodsze osoby, posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach oraz uczniowie kierunków: Technik weterynarii, Technik/Hodowca koni itp. 
 

4. Organizator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów, webinariów i innych produktów, dodawania szkoleń, wycofywania ich a także przeprowadzania promocji, konkursów oraz ich kończenia.
                                                                                             

5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:

-akceptacją Regulaminu,

-wyrażeniem woli zawarcia umowy o świadczenie/sprzedaż, w tym świadczenie drogą elektroniczną,

-upoważnieniem organizatora do przetwarzania danych osobowych Kursanta/Słuchacza zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi.

 

6. Wszystkie kursy dostępne na stronie prowadzone są w 3 formach:
a) w formie stacjonarnej w różnych miastach Polski po zebraniu min. 15 -osobowej grupy,

b) w formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym termin ustalany jest z Kursantem, cena kursów zawodowych w formie indywidualnej jest taka sama jak w przypadku kursów grupowych, w przypadku wszystkich pozostałych cena jest uzgadniana indywidualnie i uzależniona od czasu trwania kursu - ilości godzin.

c) w formie kształcenia na odległość (online) - wówczas Kursant otrzymuje materiały kursów do samodzielnej nauki, ale ma możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji i kontaktu z prowadzącym. Konsultacje te zastępują część dyskusyjną z kursu stacjonarnego.
 

W przypadku kursów zawodowych jedynie część teoretyczna kursu może być zrealizowana online, konieczne jest odbycie także praktyk.

7. Z kursów dokształcających, zawodowych (Kynoterapeuta, Zoopsycholog, Opiekun/Hodowca Zwierząt Domowych, Treser), Studium Zooterapii oraz webinariów i e-booków mogą korzystać Kursanci po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty lub po zakupie produktu (kursu, webinaru) bezpośrednio z naszego sklepu. Na uiszczenie opłaty czekamy do 7 dni, po tym czasie zgłoszenie (wraz z ewentualnym kodem rabatowym) jest usuwane z systemu. W przypadku kursów zakupionych podczas promocji opłata powinna zostać zaksięgowana najpóźniej do 48 godz. od zakończenia promocji. Uiszczenie opłaty w terminie jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

8. Materiały szkoleniowe (kursy w formie kształcenia na odległość - online) oferowane na stronie dostarczane są Kursantowi w formacie PDF  na podany adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub udostępniane są od razu ze strony po zakupie w sklepie i skorzystaniu z metody PayPal.
 

9. Jako Konsument, Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (o rezygnacji należy poinformować Organizatora mailowo/pisemne; niedokonanie wpłaty od przyjętego zgłoszenia/złożenia zamówienia nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w kursie powoduje obciążenie pełnymi kosztami.)

 

Nie dotyczy to materiałów szkoleniowych w formacie PDF (forma online), materiałów z webinariów i ebooków, które jako treści cyfrowe (nie zapisane na nośniku materialnym) są możliwe do powielenia i nie podlegają zwrotowi po odesłaniu na podany adres mailowy (lub stronę sklepu) Kursanta. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kursantowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych przed upływem 14 dni. 

 

10. W przypadku odstąpienia od umowy wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od powiadomienia Organizatora o rezygnacji. 

                                                                       

11. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w kursie z przyczyn losowych, Kursantowi przysługuje możliwość zmiany Uczestnika kursu o czym organizator musi zostać poinformowany najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu.

                                                                                                 

12. W przypadku wyboru płatności ratalnych, zasady płatności są ustalane indywidualnie. Kursant uczestniczy w kursie lub otrzymuje materiały kursowe do samodzielnej nauki (w przypadku realizowania kursu w formie online) po zaksięgowaniu przelewu (całości lub 1 raty) na koncie bankowym. Kursant zobowiązany jest do spłaty raty w ustalonym terminie.

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego realizacji i płatności ratalnych wpłacona wcześniej kwota nie jest zwracana. Wystawienie dokumentów ze zrealizowanego kursu następuje po uiszczeniu ostatniej raty i zaliczeniu wszystkich testów/egzaminów.

                                                                         

13. Do zaliczenia i egzaminów są dopuszczani Kursanci na podstawie min. 80% obecności na zajęciach (oraz dostarczenia prac kontrolnych- jeśli są wymagane). W innym wypadku konieczny jest udział w dodatkowych konsultacjach z prowadzącym lub na zajęciach w następnej edycji kursu. Egzamin w zależności od konkretnego kursu/pakietu kursów będzie trwał od 1-2 godz i zawierał od 20 do 40 pytań otwartych (w przypadku większych pakietów czas egzaminu jest dłuższy a pytań jest więcej ).

14. Zaliczenie egzaminu wymaga zdobycia min. 80% punktów (egzamin Kursant pisze samodzielnie, nie korzystając z notatek itp). Kursant w przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu ma prawo do poprawienia go. Możliwe są łącznie trzy podejścia do egzaminu, w przypadku braku zaliczenia po trzeciej próbie, Kursant ma prawo do udziału w kolejnej edycji kursu lub konsultacjach z prowadzącymi za dodatkową opłatą. 

 

15. Kursant ma prawo do opieki merytorycznej, konsultacji i dialogu z prowadzącym szkolenie, a także do wglądu i poprawy swoich prac zaliczeniowych. Konsultacje są dobrowolne. 

 

16. Maksymalny czas na sprawdzenie i ocenienie prac zaliczeniowych, kontrolnych i egzaminów z kursów dokształcających i zawodowych wynosi do 14 dni roboczych.

17. Zaświadczenia i certyfikaty z kursów online, organizator wysyła maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania informacji o zaliczeniu kursu. 

18. Zaświadczenia i certyfikaty z kursów online, organizator wysyła nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie kraju. W przypadku wysyłek zagranicznych konieczna jest dodatkowa dopłata w wysokości 20 zł. Dodatkowa dopłata obowiązuje również w przypadku wyboru firmy kurierskiej (DPD - 15 zł) lub Paczkomatu (10 zł). Dokładny cennik dostępny jest w formularzu zapisu (link).

 

19. W przypadku zakupu jednorazowo większej ilości kursów, zaświadczenia i certyfikaty organizator wysyła nieodpłatnie zbiorczo po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich kursów. W przypadku chęci otrzymania dokumentów z pojedynczego kursu koniecznie jest dokonanie opłaty za przesyłkę w wysokości 6,50 zł. 

 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane mu dane do dokumentów (literówki, pomyłki w numerze PESEL, niepoprawne i niekompletne adresy itp). Wystawienie i wysyłka nowych dokumentów odbywa się po uiszczeniu przez Kursanta opłaty w wysokości 15 zł.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez zewnętrznych przewoźników (Poczta Polska, DPD, Paczkomat). 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki przez Pocztę Polską lub innych przewoźników, ale mając na uwadze dobro Kursanta zobowiązuje się do złożenia reklamacji i po jej rozpatrzeniu wystawienia i wysyłki nowych dokumentów oraz do zaoferowania Kursantowi rekompensaty.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Kursanta. Wysyłka odbywa się listem odpowiednio zabezpieczonym a przypadku ewentualnych uszkodzeń, Kursant może skierować swoje reklamacje do danego przewoźnika.

24.W przypadku nieodebrania w terminie listu z Urzędu Pocztowego, Paczkomatu lub przesyłki kurierskiej, list zostanie zwrócony na adres organizatora - nadawcy, co spowoduje obciążenie nadawcy kwotą pokrywającą zwrot przesyłki. W takiej sytuacji kolejna wysyłka dokumentów może odbyć się jedynie jeśli Kursant pokryje wcześniejszy zwrot przesyłki oraz opłatę za nową przesyłkę (łącznie 25 zł)

25. Duplikaty dokumentów są wystawiane na prośbę Kursanta. Koszt duplikatów (zaświadczenie i certyfikat) wynosi 20 zł (łącznie z wysyłką).

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i o ewentualnych zmianach poinformuje Klientów i Kursantów przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, a Subskrybentów witryny organizator dodatkowo poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.