PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

W jaki sposób mogę się zapisać na kurs i jak przebiegają kursy ?


W celu zapisania się na dany kurs należy wypełnić formularz zapisu i uiścić opłatę na dane podane w zakładce kontakt lub zakupić kurs w naszym sklepiku. Kursy prowadzimy zarówno w formie stacjonarnej (po uzbieraniu się min. 15-osobowej grupy lub w formie indywidualnej w Przemyślu w naszym biurze), jak i w formie kształcenia na odległość-online. W przypadku wyboru drugiej formy (online), Kursant otrzymuje materiały szkoleniowe (w formie pdf) na swój adres mailowy lub w zależności od woli Kursanta może zakupić kurs w naszym sklepie i przy wyborze płatności PayPal uzyskać natychmiastowy do nich dostęp bezpośrednio z naszej strony. Udostępnienie kursu następuje po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie-w przypadku przelewu tradycyjnego i natychmiast przy wyborze płatności PayPal.
Ile mam czasu na ukończenie danego kursu online?


Na zrealizowanie pojedynczego kursu przewidujemy 3 miesiące, ale wiele kursów można zrealizować już w ciągu 1-2 dni ( w zależności od ilości godzin dydaktycznych), w przypadku realizowania kilku kursów jednocześnie czas jest odpowiednio wydłużony.
Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu kursu?


Po zrealizowaniu kursów wystawiamy: -zaświadczenie wg. wzoru MEN zgodnie z rozporządzrniem -certyfikat (dodatkowo na życzenie certyfikat w j.angielskim za opłatą) -za dodatkową dopłatą legitymacja (w przypadku części kursów) i suplement z programem
Jak wygląda zaliczenie kursu?


W celu pozytywnego ukończenia kursu należy napisać krótką pracę zaliczeniową (lub egzamin w przypadku części teoretycznej kursu zawodowego). Na kursach stacjonarnych prace są sprawdzane przez drugiego prowadzącego w czasie trwania zajęć. W przypadku realizacji kursu w formie kształcenia na odległość, Kursant odsyła swoją pracę na adres mailowy wykładowcy lub centrum szkoleniowego i w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych otrzymuje odpowiedź z ewentualnymi poprawkami. Jeśli Kursant realizuje w tym samym czasie kilka kursów i prześle wszystkie prace jednocześnie czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć. Kursy zawodowe kończą się egzaminem, który polega na zdaniu testu otwartego oraz napisaniu pracy kontrolnej, konieczne jest także odbycie praktyk (chyba, że Kursant jest z nich zwolniony)
Jakie wymagania muszę spełnić chcąc uczestniczyć w kursie?


Kursy kierujemy przede wszystkim do: -pełnoletnich opiekunów zwierząt, -zawodowych opiekunów psów, kotów i innych zwierząt, -zooterapeutów: dogoterapeutów, felinoterapeutów itp i osób, które chciałaby zaangażować zwierzęta do pracy terapeutycznej i pedagogicznej, -przyszłych zoofizjoterapeutów, -zoopsychologów i behawiorystów, -dla średniego personelu weterynaryjnego, -dla osób pracujących ze zwierzętami, -dla wszystkich zainteresowanych tematyką. W wyjątkowych sytuacjach do niektórych kursów (np. Pierwsza pomoc i/lub Petsitter) dopuszczamy także udział osób młodszych oraz uczniów kierunków: Technik weterynarii, Technik/Hodowca koni itp. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt.
Czy po ukończeniu kursu z Dietetyki psów/kotów zyskuję tytuł Dietetyka i mogę prowadzić własny gabinet?


Nie, ponieważ kurs "Dietetyka weterynaryjna..." trwa zaledwie 15 godz. dydaktycznych i omawia jedynie podstawy żywienia.
Na