REGULAMIN KURSÓW

1. Warunkiem każdorazowo korzystania z kursów, pozostałych usług i promocji jest akceptacja poniższego regulaminu.

 

2. Podmiotem prowadzącym (organizatorem) jest firma „Łapa w Dłoń-Centrum Szkoleń Zoologicznych i Edukacji Ustawicznej”.
 

3. Użytkownikiem serwisu i uczestnikiem kursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia (w przypadku kursów zawodowych jak Kynoterapeuta czy Zoopsycholog rekomendujemy jednak wykształcenie min. średnie) oraz pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczane są również młodsze osoby, posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach oraz uczniowie kierunków: Technik weterynarii, Technik/Hodowca koni itp. 
 

4. Organizator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów, webinariów i innych produktów, dodawania szkoleń, wycofywania ich a także przeprowadzania promocji, konkursów oraz ich kończenia.
                                                                                             

5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:

-akceptacją Regulaminu,

-wyrażeniem woli zawarcia umowy o świadczenie/sprzedaż, w tym świadczenie drogą elektroniczną,

-upoważnieniem organizatora do przetwarzania danych osobowych Kursanta/Słuchacza zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi.

 

6. Wszystkie kursy dostępne na stronie prowadzone są w 3 formach:
a) w formie stacjonarnej w różnych miastach Polski po zebraniu min. 15 -osobowej grupy,
b) w formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym termin ustalany jest z Kursantem, cena kursów zawodowych w formie indywidualnej jest taka sama jak w przypadku kursów grupowych, w przypadku wszystkich pozostałych cena jest uzgadniana indywidualnie i uzależniona od czasu trwania kursu - ilości godzin.

c) w formie kształcenia na odległość (online) - wówczas Kursant otrzymuje materiały kursów do samodzielnej nauki, ale ma możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji i kontaktu z prowadzącym. Konsultacje te zastępują część dyskusyjną z kursu stacjonarnego.
 

W przypadku kursów zawodowych jedynie część teoretyczna kursu może być zrealizowana online, konieczne jest odbycie także praktyk.

​7. Z kursów dokształcających, zawodowych (Kynoterapeuta, Zoopsycholog, Opiekun/Hodowca Zwierząt Domowych, Treser), Studium Zooterapii oraz webinariów i e-booków mogą korzystać Kursanci po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty lub po zakupie produktu (kursu, webinaru) bezpośrednio z naszego sklepu. Na uiszczenie opłaty czekamy do 7 dni, po tym czasie zgłoszenie (wraz z ewentualnym kodem rabatowym) jest usuwane z systemu. W przypadku kursów zakupionych podczas promocji opłata powinna zostać zaksięgowana najpóźniej do 48 godz. od zakończenia promocji. Uiszczenie opłaty w terminie jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

8. Materiały szkoleniowe (kursy w formie kształcenia na odległość - online) oferowane na stronie dostarczane są Kursantowi w formacie PDF  na podany adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub udostępniane są od razu ze strony po zakupie w sklepie i skorzystaniu z metody PayPal.
 
9. Jako Konsument, Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (o rezygnacji należy poinformować Organizatora mailowo/pisemne; niedokonanie wpłaty od przyjętego zgłoszenia/złożenia zamówienia nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w kursie powoduje obciążenie pełnymi kosztami.)

 

Prawo to nie dotyczy materiałów szkoleniowych w formacie PDF (forma online), materiałów z webinariów i ebooków, które jako treści cyfrowe (nie zapisane na nośniku materialnym) są możliwe do powielenia i nie podlegają zwrotowi po odesłaniu na podany adres mailowy (lub stronę sklepu) Kursanta. 

​Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kursantowi także w wypadku świadczenia usług rozpoczętych przed upływem 14 dni. 

 

10. W przypadku odstąpienia od umowy wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od powiadomienia Organizatora o rezygnacji. 

                                                                       

11. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w kursie z przyczyn losowych, Kursantowi przysługuje możliwość zmiany Uczestnika kursu o czym organizator musi zostać poinformowany najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu.

                                                                                                 

12. W przypadku wyboru płatności ratalnych, zasady płatności są ustalane indywidualnie. Kursant uczestniczy w kursie lub otrzymuje materiały kursowe do samodzielnej nauki (w przypadku realizowania kursu w formie online) po zaksięgowaniu przelewu (całości lub 1 raty) na koncie bankowym. Kursant zobowiązany jest do spłaty raty w ustalonym terminie.

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego realizacji i płatności ratalnych wpłacona wcześniej kwota nie jest zwracana. Wystawienie dokumentów ze zrealizowanego kursu następuje po uiszczeniu ostatniej raty i zaliczeniu wszystkich testów/egzaminów.

                                                                         

13. Czas na zrealizowanie pojedynczego kursu dokształcającego w formie online wynosi maksymalnie 3 miesiące, w przypadku kursu zawodowego (w formie częściowo online) wynosi maksymalnie 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach czas może zostać bezpłatnie wydłuzony po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniu szczegółów z organizatorem. 

 

14. Do zaliczenia i egzaminów (z kursów zawodowych są dopuszczani Kursanci na podstawie min. 80% obecności na zajęciach (oraz dostarczenia prac kontrolnych- jeśli są wymagane). W innym wypadku konieczny jest udział w dodatkowych konsultacjach z prowadzącym lub na zajęciach w następnej edycji kursu. Egzamin w zależności od konkretnego kursu/pakietu kursów będzie trwał od 1-2 godz i zawierał od 20 do 40 pytań otwartych (w przypadku większych pakietów czas egzaminu jest dłuższy a pytań jest więcej ).

15. Zaliczenie egzaminu wymaga zdobycia min. 80% punktów. Kursant ma obowiązek egzamin napisać samodzielnie, bez korzystania z notatek itp; w przypadku zauważenia korzystania z niedozwolonych źródeł egzamin jest niezaliczony. W sytuacjach bardzo skrajnych takich jak kolejna próba ściągania, kopiowanie gotowych odpowiedzi (itp) w następnym podejściu, organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Kursanta do kolejnego podejścia lub zaproponowania mu innej formy zaliczenia np. egzaminu ustnego.

 

W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu Kursant ma prawo do poprawienia go. Możliwe są łącznie trzy podejścia do egzaminu, w przypadku braku zaliczenia po trzeciej próbie, Kursant ma prawo do udziału w kolejnej edycji kursu lub konsultacjach z prowadzącymi za dodatkową opłatą. 

 

16. Kursant ma prawo do opieki merytorycznej, konsultacji i dialogu z prowadzącym szkolenie, a także do wglądu i poprawy swoich prac zaliczeniowych. Konsultacje są dobrowolne. 

 

17. Maksymalny czas na sprawdzenie i ocenienie pojedynczej pracy zaliczeniowej, kontrolnej czy egzaminu z kursów dokształcających i zawodowych wynosi do 14 dni roboczych. 

18. Zaświadczenia i certyfikaty z kursów online, organizator wysyła maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przekazania informacji o zaliczeniu kursu. 

19. Zaświadczenia i certyfikaty z kursów online, organizator wysyła nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie kraju. W przypadku wysyłek zagranicznych konieczna jest dodatkowa dopłata w wysokości 20 zł. Dodatkowa dopłata obowiązuje również w przypadku wyboru firmy kurierskiej (DPD - 20 zł) lub Paczkomatu (11,99 zł). Aktualny cennik dostępny jest w formularzu zapisu (link).

 

20. W przypadku zakupu jednorazowo większej ilości kursów, zaświadczenia i certyfikaty organizator wysyła nieodpłatnie zbiorczo po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich kursów. W przypadku chęci otrzymania dokumentów z pojedynczego kursu koniecznie jest dokonanie opłaty za przesyłkę. Opłata 

 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane mu dane do dokumentów (literówki, pomyłki w numerze PESEL, niepoprawne i niekompletne adresy itp). Wystawienie i wysyłka nowych dokumentów odbywa się po uiszczeniu przez Kursanta opłaty w wysokości 20 zł. 

22. W przypadku otrzymania niekompletnej przesyłki (np braku pojedynczego zaświadczenia lub certyfikatu) fakt ten należy zgłosić organizatorowi w momencie odebrania przesyłki, dołączając do zgłoszenia zdjęcie dokumentujące stan przesyłki i dokumentów.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez zewnętrznych przewoźników (Poczta Polska, DPD, Paczkomat). 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki przez Pocztę Polską lub innych przewoźników, ale mając na uwadze dobro Kursanta zobowiązuje się do złożenia reklamacji i po jej rozpatrzeniu wystawienia i wysyłki nowych dokumentów oraz do zaoferowania Kursantowi rekompensaty.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Kursanta. Wysyłka odbywa się listem odpowiednio zabezpieczonym a przypadku ewentualnych uszkodzeń, Kursant może skierować swoją reklamacje do danego przewoźnika.

26.W przypadku nieodebrania w terminie listu z Urzędu Pocztowego, Paczkomatu lub przesyłki kurierskiej, list zostanie zwrócony na adres organizatora - nadawcy, co spowoduje obciążenie nadawcy kwotą pokrywającą zwrot przesyłki. W takiej sytuacji kolejna wysyłka dokumentów może odbyć się jedynie jeśli Kursant pokryje wcześniejszy zwrot przesyłki oraz opłatę za nową przesyłkę (łącznie 26,50 zł)

27. Duplikaty dokumentów są wystawiane na prośbę Kursanta. Koszt duplikatów (zaświadczenie i certyfikat) wynosi 20 zł (łącznie z wysyłką).

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i o ewentualnych zmianach poinformuje Klientów i Kursantów przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, a Subskrybentów witryny organizator dodatkowo poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 

PROMOCJE

 

 

1. Przy jednoczesnym zapisie na trzy kursy - trzeci taniej o 50 %. W przypadku chęci uczestnictwa w większej ilości kursów-zapytaj o możliwą promocję :-) 

2. Jesteś naszym stałym Klientem i kupujesz kolejny kurs ?  Zapytaj o rabat :-) 

 

Promocje dotyczą kursów dokształcających lub zawodowych, np. Zoopsycholog, Treser psów, Kynoterapeuta, Opiekun czy Hodowca zwierząt domowych.

Specjalny 50% rabat dla nowych Subskrybentów za zapisanie się na listę mailingową*

Dla wolontariuszy schronisk/fundacji oferujemy 50% zniżki od cen regularnych.** Nie dotyczy kursów w cenach promocyjnych.

 

​​Promocje nie łączą się ze sobą. ​​


* kod rabatowy umożliwiający skorzystanie z 50% zniżki zostanie przesłany do Państwa po zapisaniu się na listę mailingową.


** aby uzyskać zniżkę konieczne jest przesłanie nam skanu umowy wolontariatu lub dokumentu potwierdzającego 

 

ZAPIS I REALIZACJA KURSU ONLINE- KROK PO KROKU

 

 

1. Kursy online można nabyć na dwa sposoby:

a) przez sklep - bez żadnej rejestracji jak i będąc zarejestrowanym i zalogowanym członkiem witryny. Druga opcja umożliwia dodatkowo korzystanie z materiałów kursowych na naszej stronie przez okres 30 dni. 

Kupując przez sklep istnieje możliwość płatności przez PayPal, dzięki czemu dostęp do kursu Kursant otrzymuje natychmiast jak i tzw. płatności manualnej, czyli tradycyjnego przelewu (można przesłać nam potwierdzenie płatności dzięki czemu materiały kursowe będą udostępnione szybciej, bez konieczności oczekiwania na ich zaksięgowanie). 

Po opłaceniu zamówienia system sklepu wyśle link na podany w zamówieniu adres mailowy, umożliwia on pobranie materiałów kursowych. Link jest udostępniany natychmiast przy wyborze płatności PayPal lub w dniu zaksięgowania płatności - w przypadku pozostałych płatności. 

Po poprawnie złożonym zamówieniu, Kursant otrzymuje na swój adres mailowy potwierdzenie zamówienia oraz wspomniany wyżej link.

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia i/lub linku należy skontaktować się z nami po uprzednim sprawdzeniu takich folderów jak spam, oferty itp. Najwięcej problemów sprawiają nam takie skrzynki jak wp, o2 i tlen, jeśli tylko macie Państwo możliwość skorzystania z innej np. z gmaila to polecamy takie rozwiązanie. Ewentualnie można takżę dodać nasz adres mailowy do tzw. kontaktów zaufanych, pomoże to zminimalizować problemy. 

 

b) przez formularz zapisu - w tym celu wystarczy wypełnić formularz, wysłać go i opłacić zamówienie tradycyjnym przelewem.

Materiały kursowe będą przesłane na adres mailowy podany w formularzu po zaksięgowaniu płatności 

 

UWAGA: przed złożeniem zamówienia w sklepie/wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność danych, w szczególności adresu mailowego. W przypadku podania błędnego adresu, zrobienia "literówki" itp należy go poprawić, w innym wypadku materiały kursowe będą przesłane na niepoprawny adres. W przypadku wykrycia błędu już po wysłaniu zamówienia/formularza, należy skontatować się z nami, wówczas będziemy mieć szansę wysłania materiałów ręcznie. 

2. Po otrzymaniu materiałów kursowych (oraz danych do prowadzących, które wysyłane są w oddzielnym mailu), Kursant w zależności od realizowanego kursu ma 3 lub 12 miesięcy na jego ukończenie i napisanie pracy zaliczeniowej (lub zdania egzaminu - w przypadku kursu zawodowego). Czas ten można bezpłatnie przedłużyć w tym celu należy skontaktować się z nami wcześniej w celu uzgodnienia szczegółów. 

Temat pracy zaliczeniowej dostępny jest w materiałach kursowych (podany obok bibliografii lub w oddzielnym pliku jak osobny dokument - w zależności od konkretnego kursu)

  

Praca zaliczeniowa powinna zostać przesłana na nasz główny adres lub na adres prowadzących. 

Maksymalny czas na zaliczenie pojedynczego kursu wynosi 14 dni roboczych. Po oficjalnym zaliczeniu kursu poprosimy o szczegółowe dane do dokumentów i wysyłki.

 

W przypadku braku wiadomości po tym czasie należy skontaktować się z nami, bo prawdopodobnie będzie to oznaczać, że nasza wiadomość informująca o zaliczeniu do Państwa nie dotarła lub "wpadła" do innego folderu niż "odebrane". 

3. Dokumenty po ukończonym kursie wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych od podania nam danych. 

 

Wysyłka dokumentów może odbyć się dowolnym przewoźnikiem, ale rekomendujemy trzech poniższych:

- list polecony (rejestrowany) Poczty Polskiej, przesyłki są ubezpieczone do 100 zł, czas dostawy do 14 dni (średnio 3-5 dni roboczych), wysyłka jest  bezpłatna. W przypadku realizacji większej ilości kursów z jednego zamówienia, dokumenty wysyłane są zbiorczo. Za dopłatą w wysokości 6,50 zł możliwe jest wysłanie dokumentów z części ukończonych kursów. 

 

Uwaga: Listonosz (w związku z ubiegłoroczną zmianą prawa pocztowego) ma prawo pozostawić list polecony w skrzynce pocztowej Odbiorcy, jeśli skrzynka będzie zbyt mała lub przepełniona wówczas zostawi awizo i list trzeba będzie odebrać w ciągu 7 - 14 dni (dokładna informacja będzie podana na awizo) z Urzędu Pocztowego. W przypadku nieodebrania listu w tym czasie, przesyłka zostanie zwrócona do nas jako nadawcy (więcej o tym w regulaminie). 

 

W przypadku chęci otrzymania nr listu przewozowego prosimy o kontakt.

 

- Paczkomat, przesyłka ubezpieczona do 5 tys, czas dostawy 1-3 dni (średnio 2 dni), koszt wysyłki 11,99 zł.

Konieczne jest podanie danych do wybranego paczkomatu. 

Przesyłkę trzeba odebrać z paczkomatu w ciągu 48 godz.

 

- Kurier DPD (przesyłka ubezpieczona do 5 tys), czas dostawy 2-3 dni, koszt wysyłki 20 zł,

Kurier podejmuje 3 próby doręczenia przesyłki.

W przypadku zakupu przez formularz zapisu, Kursant ma możliwość wybrania przewoźnika od razu, w przypadku zamówień złożnych w sklepie informacje o wyborze przewoźnika można nam podać przy okazji podawania danych do dokumentów. W przypadku braku tej informacji dokumenty będą wysłane listem poleconym Poczty Polskiej. 

Więcej informacji na temat wysyłki znajduje się w regulaminie. 

Maksymalny czas odpowiedzi wynosi 48 godz. roboczych, w przypadku braku odpowiedzi w tym czasie prosimy o skontaktowanie się z nami w inny sposób (np. telefonicznie lub przez czat).

Uwaga: Jeśli zależy Państwu na możliwie najszybszym ukończeniu kursu i otrzymaniu dokumentów, bo są one potrzebne np. do pracy czy stypendium itp, prosimy o poinformowaniu nas o tym przed zakupem kursu - wówczas będziemy mogli zorientować się na podstawie otrzymanych już prac w jakim najkrótszym czasie możliwe jest ukończenie kursu. W takim wypadku prosimy też o wybranie Paczkomatu, bo jest to obecnie najszybsza forma dostawy. 

 

DOKUMENTY

Poniżej wzory przykładowych dokumentów, które wydajemy:

 

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Łapa w Dłoń - Centrum Szkoleń Zoologicznych i Edukacji Ustawicznej jako instytucja zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)  pod numerem ewidencyjnym 2.18/00153/2018 współpracuje z Urzędami Pracy w całym kraju, dzięki czemu każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie na nasze kursy.

 

W zależności od formy pomocy (bony szkoleniowe, fundusze europejskie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy itd) wartość wsparcia wynosi nawet kilka tysięcy złotych, dzięki czemu Kursanci mogą zrealizować nawet kilku kursów. 

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Kursantów zdecydowaliśmy się podjąć działania mające na celu uregulowanie wszelkich formalności pomiędzy Urzędami Pracy a naszym Centrum, dzięki czemu Kursanci mogą skupić się wyłącznie na merytorycznej stronie realizacji kursu. 

CHWILOWO NIEDOSTĘPNE

 

JAK KORZYSTAĆ ZE SKLEPU KROK PO KROKU

1. W przypadku chęci korzystania z materiałów kursowych bezpośrednio na naszej stronie na swoim koncie prosimy o zarejestrowanie się i zalogowanie (po uzyskaniu potwierdzenia z systemu, co zwykle trwa do kilku minut), a następnie zakup. W innym wypadku otrzymacie Państwo jednorazowo link (ważny miesiąc) do pobrania materiałów kursowych z naszej strony, bez tworzenia konta w witrynie.

2. Zakup kursu przez PayPal:

Po dodaniu produktu/ów do koszyka, należy kliknąć "przejrzyj koszyk"a następnie "zapłać przez PayPal". Po uiszczeniu opłaty Kursant otrzyma na skrzynkę pocztową informację o złożeniu zamówienia i link do pobrania kursów (pobierz). Informacja o zakupie pojawia się również na stronie internetowej. Jeśli wcześniej na naszej stronie zostało założone konto i Kursant jest zalogowany, materiały kursowe będę dostępne również na koncie Kursanta.

Uwaga: Wyświetlająca się kwota "częściowa" jest kwotą ostateczną.


3. Zakup kursu -"płatność manualna"

W przypadku chęci zakupu kursu przez przelew tradycyjny po dodaniu szkolenia do koszyka, należy wybrać opcję "zamówienie". Po  kliknięciu pojawi się informacja o danych do przelewu i dalszych instrukcjach. W celu uzyskania dostępu do kursu możliwie najszybciej prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na nasz adres mailowy.

Poniżej udostępniamy filmiki pokazujące jak zarejestrować się na stronie, kupić kurs w sklepie wybierając przelew tradycyjny lub płatność PayPa
l.

WAŻNE: PRZY PRAWIDŁOWYM ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA OTRZYMACIE PAŃSTWO AUTOMATYCZNEGO MAILA ZWROTNEGO.