top of page
Image by Anna Dudkova

KURS ZAWODOWY :
ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA

czas trwania:

250 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

termin

O KURSIE:

-Ewolucja psa i kota. Proces udomowienia i kształtowania się ras.
-Fizjologiczne podstawy zachowania. 
-Etogram psa i kota.
-Rozwój i właściwa socjalizacja zwierząt.

-Prawidłowe wspomaganie rozwoju, omówienie wczesnej stymulacji neurologicznej. 
-Dobrostan zwierząt towarzyszących i ich potrzeby.
-Komunikacja i mowa ciała zwierząt.
-Mechanizmy uczenia się i techniki szkolenia.
-Wpływ diety na zachowania zwierząt.
-Wpływ emocji na zachowania zwierząt.
-Choroby somatyczne, a zaburzenia behawioralne
-Psychopatologia zwierząt.
-Problemy behawioralne psów i kotów. Wzbogacanie środowiska. 
-Profilaktyka zaburzeń zachowania. 
-Agresja i zachowania agresywne u psów i kotów. 
-Praca ze zwierzętami schroniskowymi.
-Klasyfikacje zaburzeń zachowania i terapie

(behawioralna, fermonoterapia, farmakoterapia).
-Zasady prowadzenia konsultacji i terapii.
-Analiza przypadków. 
-Etyka zoopsychologa.
-Komunikacja i zasady pracy z klientem.
-Wywiad i współpraca z opiekunem zwierzęcia.

-Podstawy psychologii koni

-Podstawy psychologii małych zwierząt

Zoopsycholog to specjalista od relacji człowieka ze zwierzęciem towarzyszącym, pomagający opiekunom zwierząt stworzyć relację satysfakcjonującą dla obu stron. 

Zawód Zoopsycholog został wpisany na listę zawodów Ministerstwa Pracy dnia 1 lipca 2007 pod nr 516407.

Kurs trwa 250 godzin akademickich, w tym 80 godzin praktyki w schroniskach lub fundacji lub w innym miejscu umożliwiającym wykoywania zadań zawodowych.

 

Część teoretyczną Kursanci mają możliwość zrealizować w formie kształcenia na odległość (online). W tej formie Kursant otrzymuje materiały do samodzielnej nauki, a podczas realizacji części teoretycznej pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu i konsultacji, które choć dobrowolne to zastępują część dyskusyjną na kursie w całości stacjonarnym dlatego warto z nich korzystać. Przed nabyciem kursu zawodowego, zalecamy kontakt telefoniczny/mailowy w celu uzyskania i omówienia szczegółów.

 

Pomagamy w organizacji praktyk na terenie całego kraju. Dla Kursantów już pracujących ze zwierzętami istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie przedstawienia dokumentu z zakładu pracy (i/lub przesłania nagrania dokumentującego daną pracę). Szczegóły pod nr tel: 519-549-448 lub lapa.w.dlon@gmail.com 

UWAGA:

W związku z pandemią SARS-CoV-2 praktyki będą mogły zostać zrealizowane także po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.

 

Kursy zawodowe organizujemy zarówno dla grup zorganizowanych jak i Kursantów indywidualnych. W przypadku realizacji kursów w formie indywidualnej kurs odbywa się w naszym biurze a termin ustalany jest wspólnie z Kursantem.
 
Możliwość płatności w maksymalnie 5 ratach (nie dotyczy kursów zakupionych podczas promocji). 

 

Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat i zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z z 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Na Państwa życzenie wystawiamy także certyfikat w języku angielskim w cenie 5 zł/sztuka. Dokumenty wysyłamy bezpłatnie listem poleconym Poczty Polskiej lub za dodatkową opłatą za pośrednictwem Paczkomatu lub DPD.  Dokumenty wysyłane są do 7 dni po zaliczeniu danego kursu.

Absolwenci otrzymują zaświadczenia i certyfikaty z następujących kursów: Zoopsycholog, Behawiorysta i Pierwsza Pomoc (do kursu zoopsycholog także suplement z programem). 

Czas trwania kursu: do 12 miesięcy z możliwością bezpłatnego warunkowego przedłużenia po uprzednim kontakcie i ustaleniu szczegółów. W przypadku kursów indywidualnych i częściowo online, czas minimalny jest wyłącznie uzależniony od możliwości czasowych Kursanta.

Rejestracja i udział w kursie/kursach oznacza akceptację naszego regulaminu.

Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs/zakupem prosimy o zapoznanie się z regulaminem (zakładka: "regulamin"  w podstronie "więcej").

Jako firma szkoleniowa jesteśmy instytucją zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)  pod numerem ewidencyjnym 2.18/00153/2018, dzięki czemu osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędach Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych.  

 

Egzamin:

Do zaliczenia i egzaminów są dopuszczani Kursanci na podstawie min. 80% obecności na zajęciach (oraz dostarczenia prac kontrolnych- jeśli są wymagane). W innym wypadku konieczny jest udział w dodatkowych konsultacjach z prowadzącym lub na zajęciach w następnej edycji kursu.

 

Egzamin składa się z testu otwartego (czas trwania: 60 minut); jest pisany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) i dłuższej pracy zaliczeniowej pisanej w warunkach domowych, której temat Kursant wybiera samodzielnie (praca w miarę możliwości powinna być związana z przyszłymi praktykami). ​

 

Zaliczenie egzaminu wymaga zdobycia min. 80% punktów (egzamin Kursant pisze samodzielnie, nie korzystając z notatek itp).

 

W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu ma prawo do poprawienia go. Możliwe są łącznie trzy podejścia do egzaminu, w przypadku braku zaliczenia po trzeciej próbie, Kursant ma prawo do udziału w kolejnej edycji kursu lub konsultacjach z prowadzącymi za dodatkową opłatą.

 

Praktyki:

W przypadku wyboru formy stacjonarnej, grupowej (w różnych miastach Polski po zebraniu grupy) praktyki są realizowane wspólnie przez całą grupę po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej. Dla chętnych staramy się pomagać w organizacji praktyk indywidualnych.

W formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym dotyczące terminu i praktyk ustalane są z Kursantem.

 

W przypadku wyboru kursu w formie kształcenia na odległość (online), część praktyczna realizowana jest oddzielnie zazwyczaj w miejscu zamieszkania Kursanta. Praktyki w miarę możliwości powinny się łączyć się z tematyką pracy egzaminacyjnej, którą Kursant wybiera samodzielnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Polegają na realizowaniu zadań zawodowych w organizacjach/instytucjach i miejscach, w których Kursant może realizować wybrane zadania zawodowe. Nasi Kursanci w zależności od realizowanego kursu najczęściej realizują praktyki w schroniskach, fundacjach czy stowarzyszeniach, hotelach dla zwierząt, gabinetach groomerskich i weterynaryjnych oraz w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia. 

Po skończonych praktykach konieczne jest dostarczenie nam w formie skanu potwierdzenie zrealizowania praktyk i dziennik praktyk (udostępniamy wzory dokumentów), z niektórymi instytucjami podpisujemy umowy na zrealizowanie praktyk.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pracę w zawodzie lub wolontariatu. Zaliczenie możliwe również na podstawie filmiku - szczegóły są ustalane indywidualnie. 

Realizacja kursu stacjonarnego indywidualnego:

Kurs indywidualny, stacjonarny odbywa się wyłącznie w naszej siedzibie w Przemyślu, w biurze połączonym z salką szkoleniowej, z pełną dostępnością wyposażenia potrzebnego do nauki, w tym rzutnika i ekranu projekcyjnego. Kursanci otrzymują od nas materiały szkoleniowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kursu grupowego. Oferujemy także chłodny poczęstunek.

 

Termin i wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie.

Z uwagi na wielkość sali kursy indywidualne prowadzimy dla maksymalnie trzech Kursantów.

Kliknij aby zobaczy wzory dokumentów, które wydajemy.

 

Masz dodatkowe pytania? Zobacz FAQ

TERMINY (dot.kursu stacjonarnego grupowego i/lub indywidualnego):

- 08.08 - 31.08 - Kraków, edycja wakacyjna, przyjmujemy rezerwacje

koszt: 2999 zł

bottom of page