top of page
Kurs Kynoterapeuta

Kurs Kynoterapeuta

2 149,00 zł Regularna cena
799,00 złCena Rabatowa

Uwaga: Przed zakupem kursu zawodowego prosimy o kontakt w celu ustalenia realizacji praktyk i omówienia szczegółów. Cześć teoretyczna kursu możliwa jest do zrealizowania w formie kształcenia na odległość.

 

Program kursu:

1. Kynoterapia:
- rodzaje zajęć kynoterapeutycznych
- rola i zadania kynoterapii

- wpływ psa na pacjentów i uczestników zajęć
- międzynarodowe standardy pracy
- tworzenie scenariuszy zajęć i procedur

- kynoterapia w rehabilitacji ruchowej

- kynoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

- kynoterapia w terapii SI

- kynoterapia w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia

- kynoterapia dla seniorów

- terapia kynofobii
2. Dobór psów do pracy i szkolenie tzw. psów terapeutycznych.
3. Dobrostan i potrzeby psa w kynoterapii. 

4. Wpływ emocji na zachowanie psa.

5. Wypalenie zawodowe i stres u zwierząt pracujących.

6. Pomoce dydaktyczne. Propozycje zajęć i przykładowe scenariusze zajęć.

7. Relacja psa z przewodnikiem w pracy
8. Kynologia:
- behawior psów
- mowa ciała i komunikacja psów
- socjalizacja

9. Profilaktyka pogryzień.

10. Psychologia i pedagogika. Podstawy.

11. Fizjoterapia. Podstawy.

Kurs trwa 250 godzin akademickich, w tym 80 godzin praktyk w placówce oświatowej lub ośrodku zdrowia

bottom of page