top of page
Image by Lesly Juarez

PAKIET KURSÓW :
ZOOPSYCHOLOG (W TYM SPEC.GRYZONIE ....)+ BEHAWIORYSTA + TRESER PSÓW 

czas trwania:

380 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

termin

O KURSIE:

-Ewolucja psa i kota. Proces udomowienia i kształtowania się ras.
-Fizjologiczne podstawy zachowania. 
-Etogram psa i kota.
-Rozwój i właściwa socjalizacja zwierząt.

-Prawidłowe wspomaganie rozwoju, omówienie wczesnej stymulacji neurologicznej. 
-Dobrostan zwierząt towarzyszących i ich potrzeby.
-Komunikacja i mowa ciała zwierząt.
-Mechanizmy uczenia się i techniki szkolenia.

-Nagrody i motywacja
-Modyfikacja zachowań 
-Wpływ czynników na zachowanie psa i szkolenie
-Wpływ diety na zachowania zwierząt.
-Wpływ emocji na zachowania zwierząt.

-Prowadzenie szkoły dla psów
-Praca węchowa
-Zabawy i aktywności uzupełniające
-Choroby somatyczne, a zaburzenia behawioralne
-Psychopatologia zwierząt.
-Problemy behawioralne psów i kotów. Wzbogacanie środowiska. 
-Profilaktyka zaburzeń zachowania. 
-Agresja i zachowania agresywne u psów i kotów. 
-Praca ze zwierzętami schroniskowymi.
-Klasyfikacje zaburzeń zachowania i terapie

(behawioralna, fermonoterapia, farmakoterapia).
-Zasady prowadzenia konsultacji i terapii.
-Analiza przypadków. 
-Etyka zoopsychologa.
-Komunikacja i zasady pracy z klientem.
-Wywiad i współpraca z opiekunem zwierzęcia.

-Podstawy psychologii koni

-Omówienie wybranych gatunków ssaków jako zwierząt towarzyszących

-Dobrostan i potrzeby małych zwierząt towarzyszących.Wzbogacanie środowiska
-Choroby somatyczne gryzoni, a zaburzenia behawioralne
-Problemy behawioralne małych zwierząt
-Analiza przypadków małych zwierząt.

-Pierwsza pomoc dla psów, kotów i małych zwierząt

​​Kurs trwa 380 godzin akademickich, w tym 100 godzin praktyki w schroniskach lub fundacji lub w innym miejscu umożliwiającym wykoywania zadań zawodowych.

 

Część teoretyczną Kursanci mają możliwość zrealizować w formie kształcenia na odległość (online). W tej formie Kursant otrzymuje materiały do samodzielnej nauki, a podczas realizacji części teoretycznej pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu i konsultacji, które choć dobrowolne to zastępują część dyskusyjną na kursie w całości stacjonarnym dlatego warto z nich korzystać. Przed nabyciem kursu zawodowego, zalecamy kontakt telefoniczny/mailowy w celu uzyskania i omówienia szczegółów.

 

Pomagamy w organizacji praktyk na terenie całego kraju. Dla Kursantów już pracujących ze zwierzętami istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie przedstawienia dokumentu z zakładu pracy (i/lub przesłania nagrania dokumentującego daną pracę). Szczegóły pod nr tel: 519-549-448 lub lapa.w.dlon@gmail.com 

UWAGA:

W związku z pandemią SARS-CoV-2 praktyki będą mogły zostać zrealizowane także po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.

 

Kursy zawodowe organizujemy zarówno dla grup zorganizowanych jak i Kursantów indywidualnych. W przypadku realizacji kursów w formie indywidualnej kurs odbywa się w naszym biurze a termin ustalany jest wspólnie z Kursantem.
 
Możliwość płatności w maksymalnie 7 ratach (nie dotyczy kursów zakupionych podczas promocji). 

 

Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat i zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z z 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Na Państwa życzenie wystawiamy także certyfikat w języku angielskim w cenie 5 zł/sztuka. Dokumenty wysyłamy bezpłatnie listem poleconym Poczty Polskiej lub za dodatkową opłatą za pośrednictwem Paczkomatu lub DPD.  Dokumenty wysyłane są do 7 dni po zaliczeniu danego kursu.

Absolwenci otrzymują zaświadczenia i certyfikaty z następujących kursów: Zoopsycholog, Zoopsycholog spec. gryzonie, Behawiorysta, Treser psów i  Pierwsza Pomoc (do kursów zoopsycholog i treser także suplementy z programem). 

Czas trwania kursu: do 12 miesięcy z możliwością bezpłatnego warunkowego przedłużenia po uprzednim kontakcie i ustaleniu szczegółów. W przypadku kursów indywidualnych i częściowo online, czas minimalny jest wyłącznie uzależniony od możliwości czasowych Kursanta. 

 

Rejestracja i udział w kursie/kursach oznacza akceptację naszego regulaminu.

Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs/zakupem prosimy o zapoznanie się z regulaminem (zakładka: "regulamin"  w podstronie "więcej").

Jako firma szkoleniowa jesteśmy instytucją zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)  pod numerem ewidencyjnym 2.18/00153/2018, dzięki czemu osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędach Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych.  

 

Egzamin:

Do zaliczenia i egzaminów są dopuszczani Kursanci na podstawie min. 80% obecności na zajęciach (oraz dostarczenia prac kontrolnych- jeśli są wymagane). W innym wypadku konieczny jest udział w dodatkowych konsultacjach z prowadzącym lub na zajęciach w następnej edycji kursu.

 

Egzamin składa się z testu otwartego (czas trwania: 60 minut); jest pisany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) i dłuższej pracy zaliczeniowej pisanej w warunkach domowych, której temat Kursant wybiera samodzielnie (praca w miarę możliwości powinna być związana z przyszłymi praktykami). ​

 

Zaliczenie egzaminu wymaga zdobycia min. 80% punktów (egzamin Kursant pisze samodzielnie, nie korzystając z notatek itp).

 

W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu ma prawo do poprawienia go. Możliwe są łącznie trzy podejścia do egzaminu, w przypadku braku zaliczenia po trzeciej próbie, Kursant ma prawo do udziału w kolejnej edycji kursu lub konsultacjach z prowadzącymi za dodatkową opłatą.

 

Praktyki:

W przypadku wyboru formy stacjonarnej, grupowej (w różnych miastach Polski po zebraniu grupy) praktyki są realizowane wspólnie przez całą grupę po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej. Dla chętnych staramy się pomagać w organizacji praktyk indywidualnych.

W formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym dotyczące terminu i praktyk ustalane są z Kursantem.

 

W przypadku wyboru kursu w formie kształcenia na odległość (online), część praktyczna realizowana jest oddzielnie zazwyczaj w miejscu zamieszkania Kursanta. Praktyki w miarę możliwości powinny się łączyć się z tematyką pracy egzaminacyjnej, którą Kursant wybiera samodzielnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Polegają na realizowaniu zadań zawodowych w organizacjach/instytucjach i miejscach, w których Kursant może realizować wybrane zadania zawodowe. Nasi Kursanci w zależności od realizowanego kursu najczęściej realizują praktyki w schroniskach, fundacjach czy stowarzyszeniach, hotelach dla zwierząt, gabinetach groomerskich i weterynaryjnych oraz w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia. 

Po skończonych praktykach konieczne jest dostarczenie nam w formie skanu potwierdzenie zrealizowania praktyk i dziennik praktyk (udostępniamy wzory dokumentów), z niektórymi instytucjami podpisujemy umowy na zrealizowanie praktyk.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pracę w zawodzie lub wolontariatu. Zaliczenie możliwe również na podstawie filmiku - szczegóły są ustalane indywidualnie. 

Realizacja kursu stacjonarnego indywidualnego:

Kurs indywidualny, stacjonarny odbywa się wyłącznie w naszej siedzibie w Przemyślu, w biurze połączonym z salką szkoleniowej, z pełną dostępnością wyposażenia potrzebnego do nauki, w tym rzutnika i ekranu projekcyjnego. Kursanci otrzymują od nas materiały szkoleniowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kursu grupowego. Oferujemy także chłodny poczęstunek.

 

Termin i wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie.

Z uwagi na wielkość sali kursy indywidualne prowadzimy dla maksymalnie trzech Kursantów.

Kliknij aby zobaczy wzory dokumentów, które wydajemy.

 

Masz dodatkowe pytania? Zobacz FAQ

TERMINY (dot.kursu stacjonarnego grupowego i/lub indywidualnego)

- BRAK

bottom of page