top of page
Image by James Barker

KURS ZAWODOWY :

OPIEKUN ZWIERZĄT DOMOWYCH

czas trwania:

150 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1. Fizjologiczne podstawy zachowania
2. Udomowienie zwierząt.
3. Potrzeby i dobrostan zwierząt.
4. Opieka nad psami i kotami. Rozpoznawanie ich mowy ciała i zachowań.
5. Opieka nad kociętami i szczeniętami z uwzględnieniem ich socjalizacji.
6. Opieka nad zwierzętami z zaburzeniami behawioralnymi.
7. Opieka nad zwierzętami geriatrycznymi i chorymi.
8. Podstawy żywienia psów i kotów.
9. Opieka nad gryzoniami i innymi mniejszymi ssakami.

10.Opieka nad wybranymi gatunkami ptaków hodowlanych.

11.Opieka nad wybranymi gatunkami gadów i płazów.
12. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
13. Wywiad i sporządzanie umów ze zlecającymi opiekę nad zwierzętami.
14. Kwesti