top of page
Image by Benjamin Ilchmann

Kurs dokształcający

PSYCHOLOGIA I BEHAWIOR ZWIERZĄT

czas trwania:

70 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1. Ewolucja psa i kota. Proces udomowienia i relacja z człowiekiem.

2. Fizjologiczne podstawy zachowania.
3. Rozwój i właściwa socjalizacja zwierząt. Prawidłowe wspomaganie rozwoju, w tym omówienie wczesnej stymulacji neurologicznej.
4. Dobrostan zwierząt towarzyszących i ich potrzeby.
5. Komunikacja i mowa ciała zwierząt.
6. Mechanizmy uczenia się i techniki szkolenia.
7. Agresja i zachowania agresywne u psów i kotów. Podstawy.