top of page
Image by Jonas Vincent

Kurs dokształcający 

ZOOTERAPIA W TEORII I PRAKTYCE

czas trwania:

15 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1.Zooterapia-rodzaje, cele i zadania
2.Dogoterapia
3.Felinoterapia
4.Hipoterapia
5.Alpakoterapia
6.Cavioterapia i Pet Therapy
7.Dobrostan i potrzeby zwierząt
8.Dobór zwierząt do pracy
9.Behawior zwierząt

 

Kurs teoretyczny o charakterze dokształcającym.

Kurs kończy się krótką pracą zaliczeniową. Po ukończeniu danego kursu wystawimy zaświadczenie MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach