top of page
Image by Humberto Arellano

Kurs dokształcający 
SZKOLENIE KOTÓW I PODSTAWY TRENINGU MEDYCZNEGO

czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1.Cele szkolenia kotów i narzędzia szkoleniowe
2.Metody szkolenia
3.Mowa ciała, komunikacja i zasady uczenia się
4.Nagrody i motywacja
5.Dobrostan

 

Kurs trwa 5 godz. dydaktycznych