top of page
Image by Sarah Olive

Kurs dokształcający 

PSYCHOLOGIA KONI. PODSTAWY - aktualizowany, chwilowo niedostępny

czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1.Fizjologiczne podstawy zachowania.
2.Potrzeby i dobrostan koni
3.Sposób uczenia się przez zwierzęta, ich mowa ciała i komunikacja.
4.Behawior koni

 

Kurs teoretyczny o charakterze dokształcającym.

Kurs kończy się krótką pracą zaliczeniową. Po ukończeniu danego kursu wystawimy zaświadczenie MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat na naszych drukach. Na Państwa życzenie wystawiamy także certyfikat w języku angielskim