top of page
Słodki pies

Kurs dokształcający 

PRZEWODNIK ZWIERZĄT TERAPEUTYCZNYCH

czas trwania:

10 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:


1. Wstęp.
2. Dobór i przygotowanie zwierząt do edukacji i terapii.
3. Podstawowe szkolenie do pracy zwierząt terapeutycznych.
4. Dobrostan zwierząt terapeutycznych. Behawior zwierząt-zagadnienia
związane z naturalnymi potrzebami.
5. Pierwsza pomoc

 

Kurs teoretyczny o charakterze dokształcającym.

Kurs kończy się krótką pracą zaliczeniową. Po ukończeniu danego kursu wystawimy zaświadczenie MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat na naszych drukach. Na Państwa życzenie wystawiamy także cert