Kurs Zoopsycholog spec. gryzonie i króliki

Kurs Zoopsycholog spec. gryzonie i króliki

999,00 zł Regularna cena
349,00 złCena Rabatowa

Omówienie wybranych gatunków ssaków jako zwierząt towarzyszących

Fizjologiczne podstawy zachowania

Mechanizmy uczenia się

Dobrostan i potrzeby małych zwierząt towarzyszących.Wzbogacanie środowiska

Mechanizmy uczenia się.
Choroby somatyczne, a zaburzenia behawioralne
Problemy behawioralne
Wybrane terapie
Zasady prowadzenia konsultacji i terapii.
Analiza przypadków.
Etyka zoopsychologa.
Komunikacja i zasady pracy z klientem.
Wywiad i współpraca z opiekunem zwierzęcia.

Zoopsycholog to specjalista od relacji człowieka ze zwierzęciem towarzyszącym, pomagający opiekunom zwierząt stworzyć relację satysfakcjonującą dla obu stron. W tym kursie w I edycji omawiamy wybrane gatunki gryzoni i królika.

 

Kurs zawodowy, 30 godz. dydaktycznych

Część teoretyczna kursu możliwa do zrealizowania w formie kształcenia na odległość (online)

Forma stacjonarna /online i praktyki: studium przypadku

Egzamin w formie testu i pracy