top of page
Kurs Zoopsycholog Behawiorysta Opiekun zwierząt domowych pakiet zawodowy

Kurs Zoopsycholog Behawiorysta Opiekun zwierząt domowych pakiet zawodowy

3 189,00 złCena

UWAGA: Przed zakupem kursu zawodowego prosimy o kontakt w celu ustalenia realizacji praktyk i omówienia szczegółów. Cześć teoretyczna kursu możliwa jest do zrealizowania w formie kształcenia na odległość.

 

Pakiet kursów zawodowych, program:

-Ewolucja psa i kota. Proces udomowienia i kształtowania się ras.
-Fizjologiczne podstawy zachowania. 
-Etogram psa i kota.
-Rozwój i właściwa socjalizacja zwierząt. Prawidłowe wspomaganie rozwoju, w tym omówienie wczesnej stymulacji neurologicznej. 
-Dobrostan zwierząt towarzyszących i ich potrzeby.
-Komunikacja i mowa ciała zwierząt.
-Mechanizmy uczenia się i techniki szkolenia.

-Trening medyczny.

-Trening kennelowy.
-Wpływ diety na zachowania zwierząt.
-Wpływ emocji na zachowania zwierząt.
-Choroby somatyczne, a zaburzenia behawioralne
-Psychopatologia zwierząt.

-Depresja u psów i kotów.
-Problemy behawioralne psów i kotów. Wzbogacanie środowiska. 
-Profilaktyka zaburzeń zachowania. 
-Agresja i zachowania agresywne u psów i kotów. 
-Praca ze zwierzętami schroniskowymi.
-Klasyfikacje zaburzeń zachowania i terapie (w tym behawioralna, fermonoterapia, farmakoterapia).
-Zasady prowadzenia konsultacji i terapii.
-Analiza przypadków. 
-Etyka zoopsychologa.
-Komunikacja i zasady pracy z klientem.
-Wywiad i współpraca z opiekunem zwierzęcia.

-Podstawy psychologii koni

-Podstawy psychologii małych zwierząt

-Opieka nad psami i kotami od urodzenia do wieku geriatrycznego.

-Opieka nad gryzoniami i innymi mniejszymi ssakami

-Opieka nad wybranymi gatunkami ptaków hodowlanych

-Opieka nad wybranymi gatunkami gadów i płazów

-Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

-Wywiad i sporządzanie umów ze zlecającymi opiekę nad zwierzętami

-Kwestionariusz opiekuna

- Etyka i organizacja pracy

 

​Paiet kursów, czas trwania: łącznie 300 godzin akademickich, w tym 100 godzin praktyki w schroniskach lub fundacji lub w innym miejscu umożliwiającym wykoywania zadań zawodowych.

 

Część teoretyczną Kursanci mają możliwość zrealizować online.

bottom of page