Kurs Fitness dla psów i prawidłowe żywienie

Kurs Fitness dla psów i prawidłowe żywienie

199,00 zł Regularna cena
49,00 złCena Rabatowa

1. Wstęp. 
2. Przykłady ćwiczeń z treningu siłowego.
3. Popularne dyscypliny-omówienie.

4. Żywienie psów na różnych etapach życia.
5. Żywienie psów sportowych.
 

Kurs trwa 10 godz. dydaktycznych, kurs wyłącznie teoretyczny.