top of page
Kurs Dogoterapia Animal Assisted Intervention

Kurs Dogoterapia Animal Assisted Intervention

239,00 zł Regularna cena
69,00 złCena Rabatowa

1. Dogoterapia:

- definicje

- rodzaje zajęć dogoterapeutycznych

- rola i zadania dogoterapii

- standardy pracy

- tworzenie scenariuszy zajęć i procedur

2. Dobór psów do pracy.

3. Dobrostan i potrzeby psa w dogoterapii.

4. Pomoce dydaktyczne.

5. Kynologia:

- historia psa i jego relacji z człowiekiem

- mowa ciała i komunikacja psów

- socjalizacja

- szkolenie
 

Kurs trwa 15 godz. dydaktycznych . Kurs ma charakter wyłącznie teoretyczny.

bottom of page