top of page
Image by Yerlin Matu

Kurs dokształcający * 

FELINOTERAPEUTA

czas trwania:

100 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1. Felinoterapia:
- rodzaje zajęć felinoterapii-opis i przykłady
- wpływ kota na pacjentów i uczestników zajęć
- międzynarodowe standardy pracy
- tworzenie scenariuszy zajęć i procedur
- felinoteraia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- felinoterapia w terapii SI
- felinoterapia w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia
- felinoterapia dla seniorów
2. Dobór kotów do pracy i przeszkolenie tzw. kotów terapeutycznych.
3. Dobrostan i potrzeby kota w felinoterapii.
4. Wpływ emocji na zachowanie kota i relacja z przewodnikiem.
5. Stres u zwierząt pracujących.
6. Propozycje zajęć i pomoce.
7. Relacja kota z przewodnikiem w pracy
8. Felinologia:
- behawior kotów
- mowa ciała i komunikacja kotów
- socjalizacja
9.Psychologia i pedagogika. Podstawy.
10.Fizjoterapia. Podstawy 

11. Szkolenie kotów. 

*Kurs "Felinoterapeuta" nie jest kursem zawodowym (ponieważ obecnie brak w Polsce takiego zawodu), ale odpowiada on kursowi zawodowemu Kynoterapeuta i został przygotowany w taki sposób, by po ewentualnym wpisaniu Felinoterapeuty na listę Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Kursanci bez trudu mogli swój zawód wykonywać. Kurs został wprowadzony na życzenie naszych Kursantów i jest on rozszerzoną wersją kursów omawiających terapię i edukację z udziałem kotów.

 

Kurs, który obecnie oferujemy jest wyłącznie teoretyczny, natomiast dla chętnych Kursantów pomagamy organizować praktyki, które wówczas mogą zostać dodatkowo wpisane na zaświadczeniu. 

Kurs kończy się krótką pracą zaliczeniową. Po ukończeniu danego kursu wystawimy zaświadczenie MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat na naszych drukach. Na Państwa życzenie wystawiamy także certyfikat w języku angielskim w cenie 5 zł. Dokumenty wysyłamy bezpłatnie listem poleconym Poczty Polskiej lub za dodatkową opłatą za pośrednictwem Paczkomatu lub DPD.  Dokumenty wysyłane są do 7 dni po zaliczeniu danego kursu.

 

Rejestracja i udział w kursie/kursach oznacza akceptację naszego regulaminu.

Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs/zakupem prosimy o zapoznanie się z regulaminem (zakładka: "regulamin"  w podstronie "więcej").

 

Jako firma szkoleniowa jesteśmy instytucją zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.18/00153/2018 .

Wszystkie kursy dostępne na stronie prowadzone są w 3 formach:
-w formie stacjonarnej w różnych miastach Polski po zebraniu min. 15 -osobowej grupy,
-w formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym termin ustalany jest z Kursantem
-w formie kształcenia na odległość (online) - wówczas Kursant otrzymuje materiały kursów do samodzielnej nauki, ale ma możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji i kontaktu z prowadzącym. Konsultacje te zastępują część dyskusyjną z kursu stacjonarnego.


Kursy w formie online ( format PDF) dostępne są w stałej ofercie i można je nabyć w dowolnym i dogodnym dla siebie momencie. 
Powyższe ceny dotyczą jedynie formy online, w przypadku kursów stacjonarnych grupowych realizowanych w innych częściach kraju cena jest uzależniona od liczby Kursantów i miejsca, w którym odbywa się szkolenie lub czasu potrzebnego go realizację kursu (w przypadku formy indywidualnej realizowanej w naszym biurze w Przemyślu; szczegóły ustalane wraz z Kursantem).

 

Przychylając się do Państwa próśb oferujemy możliwość płatności w ratach (nie dotyczy kursów zakupionych w promocji).

 

Realizacja kursu stacjonarnego indywidualnego:

Kurs indywidualny, stacjonarny odbywa się wyłącznie w naszej siedzibie w Przemyślu, w biurze połączonym z salką szkoleniowej, z pełną dostępnością wyposażenia potrzebnego do nauki, w tym rzutnika i ekranu projekcyjnego. Kursanci otrzymują od nas materiały szkoleniowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kursu grupowego. Oferujemy także chłodny poczęstunek.

Termin, cena i wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie.

Z uwagi na wielkość sali kursy indywidualne prowadzimy dla maksymalnie trzech Kursantów.

Kliknij aby zobaczy wzory dokumentów, które wydajemy.

 

Masz dodatkowe pytania? Zobacz FAQ

TERMINY (dot.kursu stacjonarnego grupowego)

- brak

kurs dok indyw
Kotwica 1
termin
bottom of page