top of page
Karmienie świnka morska

Kurs dokształcający 

CAVIOTERAPIA -TERAPIA I EDUKACJA Z UDZIAŁEM KAWII DOMOWEJ I MAŁYCH ZWIERZĄT

czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

*zapisanie się na kurs przez formularz dotyczy realizacji kursu w formie stacjonarnej (sprawdź termin) lub online. Przed zakupem/wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

O KURSIE:

1.Cavioterapia - definicje i korzyści
2.Teorie wyjaśniające efekty terapeutyczne
3.Wybór zwierzęcia do terapii i proces  oswajania. Dobrostan
4.Czynniki utrudniające prowadzenie zajęć
5.Behawior zwierząt

 

Kurs teoretyczny o charakterze dokształcającym.

Kurs kończy się krótką pracą zaliczeniową. Po ukończeniu danego kursu wystawimy zaświadczenie MEN zgodnie z rozporz