JAK WYGLĄDA EGZAMIN I PRAKTYKI NA KURSACH ZAWODOWYCH ?

 

PRAKTYKI:

W przypadku wyboru formy stacjonarnej, grupowej (w różnych miastach Polski po zebraniu grupy) praktyki są realizowane wspólnie przez całą grupę po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej. Dla chętnych staramy się pomagać w organizacji praktyk indywidualnych.

W formie stacjonarnej indywidualnej w naszym biurze w Przemyślu - wszystkie szczegóły w tym dotyczącymi terminu i praktyk ustalane są z Kursantem, 

 

W przypadku wyboru kursu w formie kształcenia na odległość (online), część praktyczna realizowana jest oddzielnie zazwyczaj w miejscu zamieszkania Kursanta. Praktyki w miarę możliwości powinny się łączyć się z tematyką pracy egzaminacyjnej, którą Kursant wybiera samodzielnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Polegają na realizowaniu zadań zawodowych w organizacjach/instytucjach i miejscach, w których Kursant może realizować wybrane zadania zawodowe. Nasi Kursanci w zależności od realizowanego kursu najczęściej realizują praktyki w schroniskach, fundacjach czy stowarzyszeniach, hotelach dla zwierząt, gabinetach groomerskich i weterynaryjnych oraz w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia. 

Po skończonych praktykach konieczne jest dostarczenie nam w formie skanu potwierdzenie zrealizowania praktyk i dziennik praktyk (udostępniamy wzory dokumentów), z niektórymi instytucjami podpisujemy umowy na zrealizowanie praktyk.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pracę w zawodzie lub wolontariatu. Zaliczenie możliwe również na podstawie filmiku - szczegóły są ustalane indywidualnie. 

EGZAMIN NA KURSACH ZAWODOWYCH:

Egzamin dotyczy jedynie kursów zawodowych (pozostałe kończą się krótką pracą zaliczeniową), składa się z testu otwartego (który w zależności od konkretnego kursu lub pakietu kursów trwa od 1 do 2 godz) i dłuższej pracy zaliczeniowej, której temat Kursant wybiera samodzielnie (praca w miarę możliwości powinna być związana z przyszłymi praktykami). 

 

PSYCHOLOGIA I BEHAWIOR ZWIERZĄT:

 

Psychologia psów-269,- 

Psychologia kotów- 269,- 

Psychologia zwierząt- 379,- 

Medycyna behawioralna psów i kotów - 1599,- 

Zoopsychologia i terapia behawioralna psów i kotów- 209,-

Behawioryzm psa- 159,- 

Behawioryzm kota- 159,- 

Behawioryzm zwierząt- 209, - 

Zachowania agresywne u psów i kotów -209,- 

Behawiorysta zwierzęcy- 1699,- 

Praca z psem schroniskowym-159, - 

Psychologia koni- 199,- 

Szczur-biologia i behawior - 149,- 

DOGOTERAPIA I ZOOTERAPIA:

 

Dogoterapia (Animal Assisted Intervention) - 229,- 

Felinoterapia (Animal Assisted Intervention)- 229,-  

Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- 149,- 

Przewodnik zwierząt terapeutycznych- 229,-  

Alpakoterapia- 229,- 

Hipoterapia- 199,- 

Instruktor profilaktyki pogryzień w placówkach oświatowych- 229,-  

Felinoterapeuta -999,- 

Podstawy animaloterapii-149,- 

Asystent dogoterapeuty - 149, -

Dogoterapia i bajkoterapia -199,- 

Dogoterapia dla osób starszych i niepełnosprawnych - 149,-

Szkolenie psa terapeutycznego- 199,- 

Cavioterapia-terapia i edukacja z udziałem kawii domowej i małych zwierząt -149,- 

Zooterapia-w teorii i praktyce- 299,- 

ZOOFIZJOTERAPIA:

 

Rehabilitacja i fizjoterapia psów i kotów - 259,- 

Masaż psów i kotów - 159,- 

OPIEKA I PRACA ZE ZWIERZĘTAMI:

 

Petsitter -certyfikowany opiekun zwierząt towarzyszących- 239,- 

Dog-sitter-opiekun psów -99,- 

Dog-Walker- 99,- 
Cat-sitter - opiekun kotów 79,- 

Prawidłowa opieka nad szczeniętami i kociętami – 149,- 

Geriatria psów i kotów. Opieka i terapia- 159,- 

Opieka poadopcyjna i problemy behawioralne adoptowanych psów i kotów - 249,- 

Grooming. Podstawy pielęgnacji psów i kotów - 149,- 

Pielęgnacja i kosmetologia zwierząt- 199,-  

Nosework i brainwork-podstawy pracy- 199,- 

Rozród i hodowla psów - 199,-

Rozród i hodowla kotów -199,-

Szkolenie psów i modyfikacja zachowań- 99,- 

Szkolenie kotów- 99,- 

Kynologia -nauka o psach - 199,- 

Felinologia - nauka o kotach -199,-

Opiekun zwierząt w schronisku- 249,- 

Opiekun w hotelu dla zwierząt - 249,- 

Kynolog (100 godz.)- 499,- 

Podstawy terrarystyki: Hodowla i pierwsza pomoc - 149,-  

PREWENCJA WETERYNARYJNA I OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT

Pierwsza pomoc przedweterynaryjna psów i kotów- 99,- 

Pierwsza pomoc przedweterynaryjna psów- 59,-   

Pierwsza pomoc przedweterynaryjna kotów- 59,-  

Podstawy profilaktyki stomatologicznej psów i kotów - 199,-  

Profilaktyka weterynaryjna wybranych chorób psów i kotów-149,- 

Babeszjoza i inne choroby odkleszczowe- 149,-  

Dietetyka weterynaryjna i prawidłowe żywienie psów i kotów- 199,-

Dietetyka psów- 99,- 

Dietetyka kotów-99, - 

Otyłość u psów i kotów. Profilaktyka i terapia - 199,- 

Fitness dla psów i prawidłowe żywienie- 199,- 

Fitoterapia weterynaryjna-199,- 

Akupunktura weterynaryjna- 199,- 

Asystent lekarza weterynarii- 309,- 

Redukowanie stresu w gabinecie weterynaryjnym i groomerskim-149,-

PAKIETY PROMOCYJNE: 

Pakiet 13 kursów dla średniego personelu weterynaryjnego-więcej informacji- 999,- kliknij

Pakiet kursów: "Dietetyka weterynaryjna..."+ "Otyłość u psów i kotów..."- 299, - 

Pakiet kursów: "Petsitter..."+"Dogwalker" - 199,- 

Pakiet kursów: "Dogsitter..."+"Dogwalker"- 149,-  

Pakiet kursów: "Rehabilitacja i fizjoterapia..."+"Masaż..."- 299,- 

Warsztaty z Pierwszej Pomocy Przedweterynaryjnej

KURSY ZAWODOWE:

KURS ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA

KURS ZOOPSYCHOLOG SPEC. PSY

KURS ZOOPSYCHOLOG SPEC. KOTY

KURS ZOOPSYCHOLOG SPEC. MAŁE ZWIERZĘTA (GRYZONIE I KRÓLIKI)

KURS OPIEKUN ZWIERZĄT DOMOWYCH

KURS HODOWCA ZWIERZĄT DOMOWYCH

KURS TRESER PSÓW

KURS KYNOTERAPEUTA

PAKIET KURSÓW ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA + TRESER PSÓW

PAKIET KURSÓW ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA + OPIEKUN ZWIERZĄT DOMOWYCH

PAKIET KURSÓW ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA + TRESER PSÓW + OPIEKUN ZWIERZĄT

PAKIET ZOOPSYCHOLOG + BEHAWIORYSTA + TRESER PSÓW + OPIEKUN ...+ HODOWCA ZWIERZĄT

 

JAK WYGLĄDA REALIZACJA KURSU STACJONARNEGO INDYWIDUALNEGO ?

 

Kurs indywidualny, stacjonarny odbywa się wyłącznie w naszej siedzibie w Przemyślu, w biurze połączonym z salką szkoleniowej, z pełną dostępnością wyposażenia potrzebnego do nauki, w tym rzutnika i ekranu projekcyjnego. Kursanci otrzymują od nas materiały szkoleniowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kursu grupowego. Oferujemy także zimy poczęstunek.

 

Cena podobnie jak program kursu jest taki sam jak w przypadku kursu grupowego (dotyczy kursów zawodowych; w przypadku wszystkich pozostałych cena jest uzgadniana indywidualnie i uzależniona od czasu trwania kursu - ilości godzin) .

 

Termin i wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie.

 

Z uwagi na wielkość sali kursy indywidualne prowadzimy dla maksymalnie trzech Kursantów.

 
 

KURS NA ZAMÓWIENIE

 

Jeśli nie znaleźli Państwo w naszej ofercie kursu, które spełniałby Państwa wymagamy prosimy o kontakt. Postaramy się sprostać oczekiwaniom i przygotować kurs specjalnie na Państwa zamówienie.  W tym celu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. 

Oferta dedykowana zarówno Kursantom chcącym realizować kurs indywidualnie jak i grupowo.